Projecten

Toekomstverkenning Binnensteden Overijssel - nieuwe perspectieven voor binnensteden en dorpskernen

Binnensteden staan onder druk. Al langere tijd heeft de traditionele binnenstad te maken met een teruglopend winkelbezoek. Mensen kopen tegenwoordig vaker online – een trend die door corona verder is doorgezet en aangemoedigd. Om tijdig te anticiperen op deze ontwikkelingen ontwikkelden we al in 2013 in opdracht van het Trendbureau Overijssel een verkenning naar nieuwe toekomstperspectieven voor binnensteden.

De Nederlandse binnensteden staan bloot aan ingrijpende veranderingen. Het verloop en de leegstand in winkelpanden nemen toe. Soms met negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid en het functioneren van de binnenstad. De positie van de binnenstad als hét epicentrum van stad of dorp is niet meer vanzelfsprekend. Aan de andere kant zijn er juist ook nieuwe bewegingen richting de binnenstad die kansen bieden. Wat is er in en rondom de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? En belangrijker nog: hoe kunnen we hier het best mee omgaan?

In opdracht van het Trendbureau Overijssel brachten we in 2013 de situatie en ontwikkelingen van Overijsselse binnensteden in beeld en ontwikkelden we vier integrale toekomstscenario’s. De scenario’s schets een beeld van de mogelijke veranderende context en perspectieven voor (binnen)steden en zijn sindsdien gebruikt voor diverse gesprekken, bijeenkomsten en bij beleidsontwikkeling in Overijsselse gemeenten.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.