RUIMTEVOLK Academie

RUIMTEVOLK Academie

RUIMTEVOLK Academie

Vormgeven aan de leefomgeving van morgen vraagt om kennis van zaken en specifieke competenties. Dit is niet alleen nodig om de doortastende analyses en toekomstbestendige plannen te maken, maar óók om partijen en gebieden in beweging te krijgen. Als bureau worden we gedreven om in projecten zowel op inhoud als in het proces het verschil te maken.

Om ons hierin te ontwikkelen en trainen hebben we de RUIMTEVOLK Academie in het leven geroepen. De RUIMTEVOLK Academie is een intern leer- en ontwikkeltraject waarin we gestructureerd met behulp van experts en trainers werken aan ons kennisniveau, competentieontwikkeling, professionaliteit en werkgeluk. Dit doen we door middel van kennisbijeenkomsten, trainingen en intervisies.

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.