RUIMTEVOLK en MVO

RUIMTEVOLK en MVO

RUIMTEVOLK is opgericht met een maatschappelijke missie. Wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame en inclusieve ontwikkeling van steden en regio’s. En dat begint vanzelfsprekend bij ons zelf.

Energie en CO2-footprint

We beperken de belasting van ons werk op het milieu door de ecologische footprint van onze werkzaamheden en activiteiten zo klein mogelijk te maken. Voor onze bedrijfsvoering gebruiken we zo weinig mogelijk energie. Zo reizen we zoveel mogelijk per openbaar vervoer, is de energievoorziening op onze werkplek grotendeels opgewekt met zonnepanelen en Koude Warmte Opslag en zijn onze lunches en diners biologisch en duurzaam. Vliegen proberen we te voorkomen. Zo nemen we vliegen pas in overweging als we afstanden van meer dan 750 kilometer moeten afleggen en laten we het vliegtuig staan voor excursies en teamuitjes. Bovendien maken we gebruik van duurzame web- en mailhosting. We werken zoveel mogelijk samen met organisaties en leveranciers die duurzaamheid en inclusiviteit ook hoog in hun vaandel hebben staan.

Eigenaarschap en lokaal kapitaal

We streven in elk project, op elk schaalniveau naar een breed gedeeld eigenaarschap van het resultaat. Dat doen we door in de processen een substantiële bijdrage te leveren aan de lokale en regionale verbinding tussen partijen. We werken zoveel mogelijk met de aanwezige lokale kennis, kwaliteiten, middelen en netwerken. In onze projecten werken en denken we vanuit de specifieke eigenschappen en kwaliteiten van een gebied en hechten we veel belang aan de waarden van de lokale samenleving. Op die manier willen wij ons steentje bijdragen aan het smeden van nieuwe en duurzame coalities in wijken, dorpen, steden en regio’s.

Kennis delen

Naast onze projecten zetten we onze kennis en competenties op gezette tijden vrijblijvend in voor de samenleving. Ook hanteren we maatschappelijke tarieven voor bijzondere initiatieven of projecten. We zien het daarnaast als onze rol om met onze kennis en opgedane inzichten het publiek debat te voeden en nieuwe thema’s te agenderen.

Meer weten? Neem contact op met Sjors de Vries: sjors.devries@ruimtevolk.nl.

Caroline Bégin

Financiën, contractering en HRM / Directielid

Stuur e-mail 06 54 73 61 05

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.