RUIMTEVOLK Magazine

RUIMTEVOLK
Magazine

Als bureau brengen we op onregelmatige basis een publicatie uit over de ruimtelijke- en gebiedsopgaven waaraan we elke dag werken. We willen daarmee inspiratie bieden en ervaringen delen die we samen met onze opdrachtgevers, gebiedspartijen en inwoners hebben opgedaan.

#1 – De grote verbouwing (juni 2023)

Zelden waren de ruimtelijke opgaven waar we als samenleving voor staan zo complex en omvangrijk. Woningbouw, landbouwtransitie, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, mobiliteit, vrije tijd en de energietransitie leggen stevige claims op onze drukbezette en tot elke vierkante meter ingeregelde ruimte. Daarbij eisen de onderliggende bodem-, water- en natuursystemen een hoofdrol op.

Je hoeft geen planoloog of stedenbouwer te zijn om te zien dat de inrichting van het land en de huidige omgang met ruimtelijke ordening op de schop moet. We staan voor een grote verbouwing van stad en regio. En daarbij rijst de belangrijke vraag: hoe zien we ons leven en dat van onze kinderen in het Nederland van 2050 en daarna?

De grote verbouwing van Nederland vraagt om visie, nieuwe legenda’s en een nieuw politiek elan. In RUIMTEVOLK Magazine #1 laten we zien hoe nieuwe gebiedsstrategieën, samenwerking en grensoverschrijdend denken bijdragen aan het leggen van deze complexe ‘ruimtelijke puzzel’. En hoe inspirerende toekomstbeelden kunnen helpen een basis te leggen onder nieuwe beleidsmatige, financiële en institutionele arrangementen.

Lees het magazine online

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.