Projecten

Verkenning verstedelijking en schaalsprong Zutphen

De gemeente Zutphen heeft voor de komende jaren een forse woningbouwopgave. De ambitie leeft om de stad daarbij te laten groeien van ca 48.000 naar 60.000 inwoners. Naast de vraag of dit een realistische en wenselijke ambitie is, wil de gemeente verkennen op welke manier deze schaalsprong ruimtelijk en programmatisch vorm kan krijgen.

RUIMTEVOLK ondersteunt en adviseert de gemeente hierbij. Via een brede verkenning worden ontwikkelperspectieven in beeld gebracht die uiteindelijk zullen landen in de eerste omgevingsvisie.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Directie

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoek / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.