Projecten

Verkenning verstedelijking en schaalsprong Zutphen

De gemeente Zutphen staat voor grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven. Denk daarbij aan de stevige (sociaal-)economische agenda van Krachtig Zutphen, de forse woningbouwopgave, klimaatopgaven en diverse opgaven in de wijken en buitengebied. In opdracht van de gemeente voerde RUIMTEVOLK een verkenning uit naar een toekomstbestendige ruimtelijke strategie voor de komende decennia.

Op basis van een analyse van uiteenlopende ontwikkelingen en trends is in beeld gebracht waar de opgaven en koppelkansen liggen. Vervolgens is dit vertaald in strategieën om wijken, werklocaties, binnenstad en het buitengebied te versterken. De uitkomsten worden uitgewerkt in de eerste Zutphense omgevingsvisie.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.