Projecten

Toekomstbeeld bruisende binnensteden en krachtige kernen Groene Metropoolregio

Binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken gemeenten hard aan het vitaal en levendig houden van haar binnensteden en dorpskernen. Verschillende ontwikkelingen – zoals het online winkelen, de toenemende actieradius van mensen of sociale platforms die steeds meer beïnvloeden hoe en waar we elkaar ontmoeten – veranderen hoe we wonen, werken, winkelen en ontspannen. Dit beïnvloedt de positie van binnensteden en dorpscentra in de regio en de onderlinge samenhang. De Groene Metropoolregio heeft RUIMTEVOLK gevraagd een regionale analyse op te stellen en een integraal toekomstbeeld te ontwikkelen voor het voorzieningenniveau in centra van kernen.

Onder de vlag van de Groene Metropoolregio werken 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een goede balans tussen groei in verstedelijking, mobiliteit en economie enerzijds en leefbaarheid en levendigheid anderzijds. Met de Regionale Agenda 2022 is een inhoudelijk kompas ontwikkeld om uitvoering te geven aan de regionale ambities. Het inzetten op ‘bruisende binnensteden en krachtige kernen’ is hierbij een speerpunt, om centra van steden en dorpen leefbaar en vitaal te houden.

Hoewel de regiogemeenten individueel al veel inzet plegen om hun centra te versterken, constateert de Groene Metropoolregio dat een integrale regionale analyse van het voorzieningenniveau in de regio momenteel ontbreekt. Alsmede aan een regionaal toekomstbeeld over hoe het voorzieningenniveau zich in de toekomst (idealiter) gaat ontwikkelen.

RUIMTEVOLK heeft de analyse opgesteld en zal het toekomstbeeld stapsgewijs ontwikkelen op basis van ruimtelijke en economische data, kwalitatief onderzoek en interactieve werksessies met de regio.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Annemiek Wiggers

Stedenbouwkundige

Stuur e-mail 06 43 28 56 09

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.