Projecten

Gebiedsprofielen Binnenstad Enschede

Gebiedsprofielen Binnenstad Enschede

In Enschede werken de gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners hard aan het versterken van de positie van de Enschedese binnenstad. Recent is de Ambitie- en Actieagenda Binnenstad ontwikkeld, waarin de ambitie is opgenomen om te komen tot een visie op de binnenstad, inclusief gebiedsprofielen voor de verschillende delen van de binnenstad. Met de gebiedsprofielen moet een leidraad ontstaan om kleuring en profiel te geven aan verschillende deelgebieden in de binnenstad en waarlangs Enschede haar binnenstad kan ontwikkelen. RUIMTEVOLK is gevraagd deze profielen samen met alle stakeholders te ontwikkelen.

Enschede heeft een bruisende en vitale binnenstad. Door allerlei trends en ontwikkelingen is de positie van de Enschedese binnenstad in beweging. Zo groeit Enschede de komende jaren door naar een stad met 170 duizend inwoners, waardoor de betekenis van de binnenstad alleen maar in belang toeneemt. Tegelijkertijd zijn er verschuivingen in het winkellandschap. Mensen kopen steeds vaker en steeds meer zaken online, waardoor in binnensteden een omslag te zien is van ‘place to buy’ naar ‘place to be’: beleving, ervaring en ontmoeting worden steeds belangrijker voor de aantrekkelijkheid van de Enschedese binnenstad. Ook is het omgaan met en voorkomen van leegstand een belangrijke opgave. Ten slotte zijn er grote maatschappelijke opgaven die invloed hebben op het gebruik en de inrichting van het centrum van Enschede. Denk aan een omslag naar duurzame mobiliteit en stadslogistiek, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Ook wordt er hard gewerkt aan het versterken van de profilering van de binnenstad van Enschede. De stad heeft sterke wortels in de textielindustrie. Dit heeft in belangrijke mate de signatuur van de binnenstad gevormd. Hoewel de textielindustrie uit de stad is verdwenen, zijn de maakindustrie, innovatie en creativiteit onlosmakelijk met Enschede verbonden en wordt dit ingezet om de herkenbaarheid en het vestigingsklimaat naar de toekomst te versterken.

Binnenstadswandeling Enschede
Binnenstadswandeling Enschede

De gemeente werkt op verschillende manieren aan het versterken van de positie van de Enschedese binnenstad, in nauwe samenwerking met partners en bewoners uit de binnenstad zelf. Recent is de Ambitie- en Actieagenda Binnenstad ontwikkeld, waarin de ambitie is opgenomen om te komen tot een visie op de binnenstad, inclusief gebiedsprofielen voor de verschillende delen van de binnenstad. Met de gebiedsprofielen moet een leidraad ontstaan om kleuring en profiel te geven aan verschillende deelgebieden in de binnenstad. Een leidraad waarlangs Enschede haar binnenstad kan ontwikkelen, dat gezamenlijk ontwikkeld en gedragen wordt door binnenstadspartijen.

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.