Projecten

Gebiedsprofielen Binnenstad Enschede

Gebiedsprofielen Binnenstad Enschede

Gebiedsprofielen Binnenstad Enschede

In Enschede werken de gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners hard aan het versterken van de positie van de Enschedese binnenstad. Om de positie van Enschede nog meer kracht bij te zetten werkte RUIMTEVOLK de afgelopen maanden samen met de gemeente Enschede en vele binnenstadspartners aan de gebiedsprofielen. De gebiedsprofielen geven richting aan de identiteit, het programma en de uitstraling van verschillende deelgebieden in de binnenstad. Daarmee zijn ze een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van de Enschedese binnenstad.

Enschede heeft een bruisende en vitale binnenstad. Door allerlei trends en ontwikkelingen is de positie van de Enschedese binnenstad in beweging. Zo groeit Enschede de komende jaren door naar een stad met 170 duizend inwoners, waardoor de betekenis van de binnenstad alleen maar in belang toeneemt. Tegelijkertijd zijn er verschuivingen in het winkellandschap. Mensen kopen steeds vaker en steeds meer zaken online, waardoor in binnensteden een omslag te zien is van ‘place to buy’ naar ‘place to be’: beleving, ervaring en ontmoeting worden steeds belangrijker voor de aantrekkelijkheid van de Enschedese binnenstad. Ook is het omgaan met en voorkomen van leegstand een belangrijke opgave. Ten slotte zijn er grote maatschappelijke opgaven die invloed hebben op het gebruik en de inrichting van het centrum van Enschede. Denk aan een omslag naar duurzame mobiliteit en stadslogistiek, klimaatadaptatie en de energietransitie.

Ook wordt er hard gewerkt aan het versterken van de profilering van de binnenstad van Enschede. De stad heeft sterke wortels in de textielindustrie. Dit heeft in belangrijke mate de signatuur van de binnenstad gevormd. Hoewel de textielindustrie uit de stad is verdwenen, zijn de maakindustrie, innovatie en creativiteit onlosmakelijk met Enschede verbonden en wordt dit ingezet om de herkenbaarheid en het vestigingsklimaat naar de toekomst te versterken.

Binnenstadswandeling Enschede

Om de positie van de binnenstad nog meer kracht bij te zetten heeft RUIMTEVOLK samen met de gemeente en vele binnenstadspartners gebiedsprofielen opgesteld voor zes deelgebieden van de binnenstad van Enschede. De profielen dragen bij aan een stevige positionering van de binnenstad als groeiend stedelijk centrum en als innovatieve universiteitsstad. Per gebied zijn uitspraken gedaan over het gewenste programma, de invulling van de openbare ruimte en de transformatie kansen. Daarnaast geeft het document richting aan de uitvoering middels uitvoeringsinstrumenten. Zo vormen de gebiedsprofielen een gedragen leidraad waarlangs Enschede haar binnenstad kan ontwikkelen. 

Een kleurrijke toekomst ligt voor Enschede in het verschiet en de vier binnenstadslabs hebben laten zien dat er veel energie zit in de binnenstad. Mede dankzij de enthousiasmerende avonden over de gebiedsprofielen is de samenwerking tussen de verschillende binnenstadspartners in Enschede springlevend.

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.