Projecten

Binnenstadsplan Den Haag

Binnensteden zijn in transitie. Stadsharten staan de komende jaren voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden en om nieuwe kansen te benutten. In Den Haag zijn ze zich daarvan bewust. De komende tijd werkt RUIMTEVOLK samen met Stad&Co aan het nieuwe Binnenstadsplan van Den Haag.

Den Haag kent een stevige en succesvolle traditie van samenwerken aan de binnenstad. Al sinds begin jaren negentig zetten publieke en private partijen samen hun schouder onder het Haagse centrum, waarbij een integrale blik de standaard is. Dit resulteerde eerder in de bekroning ‘Beste Binnenstad 2013 – 2015’. Het Binnenstadsplan bevat de strategische visie voor de Haagse binnenstad en is de pijler onder deze kenmerkende publiek-private samenwerking. Inmiddels staat Den Haag aan de vooravond van een nieuw Binnenstadsplan, met de horizon op 2030.

Waar de nota’s De Kern Gezond (1989) en De Kern Bijzonder (2017) belangrijke kaders stellen voor de openbare ruimte van het Haagse centrum, richt het Binnenstadsplan zich op het strategische langetermijnperspectief voor de binnenstad. Naast nieuwe opgaven rond wonen, economie en mobiliteit zal het Binnenstadsplan zich ook moeten verhouden tot naastgelegen grote ontwikkelingen zoals het Central Innovation District en de Binckhorst.

De komende tijd gaat RUIMTEVOLK aan de slag om een integraal toekomstperspectief richting 2030 formuleren, met heldere ontwikkelprincipes voor het Haagse centrum, gebiedsuitwerkingen voor de verschillende sfeergebieden en een heldere uitvoeringsstrategie. Dit alles gebeurt in een creatief en participatief proces, in nauwe samenwerking met ondernemers, bewoners en belanghebbenden bij de binnenstad.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.