Projecten

Groeibeelden Raalte en Heino

Groeibeelden Raalte en Heino

In Raalte en Heino is de druk op de woningmarkt groot. Bovendien hebben beide kernen in kader van de verstedelijkingsopgave van de regio Zwolle een groeiopgave in te vullen. Om dit op een toekomstbestendige wijze vorm te geven, passend bij de identiteit van de kernen, hebben we samen met de gemeente, maatschappelijke en ketenpartners en op basis van een eerste consultatie van de samenleving voor beide kernen Groeibeelden ontwikkeld.

De Groeibeelden zijn een toekomstbestendige groeistrategie voor ruim 2.000 nieuwe woningen en tot ruim 30ha extra ruimte voor werk en voorzieningen. Naast een stedenbouwkundige visie en ruimtelijke- en programmatische strategie op kernniveau, zoomen de Groeibeelden in op de stationsomgevingen, dorpscentra, bestaande woon- en werkgebieden en dorpsranden.

Groeibeeld Raalte (RUIMTEVOLK)
Groeibeeld Raalte (RUIMTEVOLK)

De Groeibeelden zijn gebaseerd op de Groeiwijzer methodiek en houden rekening met de bodem- en wateropgaven, de veranderende behoeften in wonen en werken, principes voor een gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving, leefbaarheidsopgaven in de wijken, de energie- en mobiliteitstransitie en specifieke gebiedsopgaven. Kansen en haalbaarheid zijn door middel van zorgvuldige analyse en ontwerpend onderzoek in beeld gebracht. Daarbij is ook de expertise van Stadkwadraat en Tauw ingezet.

De Groeibeelden zijn een integrale verkenning en zo opgezet dat ze de politiek en samenleving inzicht geven in de mogelijkheden en kansen en helpen om hun eigen keuzes en afwegingen te maken. Dat gaan ze op basis van de Groeibeelden ook komende maanden met elkaar doen. Op basis daarvan wordt de omgevingsvisie geactualiseerd.

Zie ook: https://www.raalte.nl/groei-van-de-gemeente-raalte

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.