Projecten

Groeiwijzer Bunnik

De gemeente Bunnik staat aan de vooravond van een groeispurt, zowel via uitbreiding als verdichting. Om inzicht te krijgen in de effecten en afwegingen, als onderlegger voor het maken van weloverwogen keuzes, heeft de gemeente RUIMTEVOLK ingeschakeld.

Hoewel er verschillende planvormingstrajecten waren gestart, signaleerde de gemeente dat een totaalbeeld ontbreekt. Hoe kan de beoogde groei met 4.300 woningen optimaal plaatsvinden en zo goed mogelijk meerwaarde opleveren voor de hele gemeente?

Om inzicht te krijgen in de effecten en afwegingen, als onderlegger voor het maken van weloverwogen keuzes, heeft RUIMTEVOLK voor Bunnik een Groeiwijzer opgesteld. De Groeiwijzer brengt in beeld wat de ruimtelijke impact is van de opgaven en verschillende groeistappen, wat dit betekent voor de identiteit van de drie dorpen, wat dit vraagt van de bereikbaarheid, de recreatieve voorzieningen en toegankelijkheid van het buitengebied, de ruimtelijke structuur en het voorzieningenniveau.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.