Projecten

Stadsscan Zwolle

Zwolle is een gewaardeerde en gewilde stad om in te wonen. Samen met het Rijk en de provincie Overijssel is er daarom voor de stad en regio een verstedelijkingsstrategie opgesteld en extra groeiambitie geformuleerd. Om hiervoor weloverwogen keuzes te kunnen maken voert RUIMTEVOLK in opdracht van de gemeente en woningcorporaties een zogenoemde ‘Stadsscan’ uit, om te verkennen hoe de stad kwalitatief hoogwaardige wijze kan verdichten, zodat het aansluit op de woningbehoefte en de brede welvaart en vitaliteit van de wijken verbetert.

Zwolle is niet alleen een plek met prettige wijken en een hoogwaardige groenblauwe leefomgeving, de stad scoort ook hoog op het gebied van brede welvaart en sociale cohesie. De aantrekkingskracht en dynamiek van de stad heeft ervoor gezorgd dat Zwolle de laatste decennia een plek heeft verworven in het stedelijke netwerk van Nederland. In de periode 2020-2022 heeft Regio Zwolle in samenwerking met het Rijk en de waterschappen een verstedelijkingsstrategie opgesteld om richting te geven aan deze groei van wonen en werken op de langere termijn. Hierin is een aanvullende groeiambitie voor de stad geformuleerd van 5.000 – 15.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen.

De vraag die daarbij hoort is hoe Zwolle op een toekomstbestendige manier kan verstedelijken. Op zo’n manier dat de ruimte in de stad optimaal wordt benut en dat er ook in de toekomst woningen en woonmilieus zijn die passen bij de behoefte van de lokale samenleving en nieuwe inwoners van buiten. En wijken met ruimte en aandacht voor groen, klimaat, duurzaamheid en gemeenschapsvorming en waarin inwoners kunnen genieten van brede welvaart. In de Omgevingsvisie ‘Ons Zwolle van Morgen’ zijn daarvoor mooie en passende ambities geformuleerd.

De komende periode gaat de gemeente de omgevingsvisie ‘aanvullen’ en verder uitwerken. De stad wil de vraag ‘wat’ (voor woningen), ’waar’ (op welke locaties) en op ‘welke’ (ruimtelijke kwaliteit) manier daarin in samenhang beschouwen en uitwerken. Een belangrijke bouwsteen daarbij is meer inzicht krijgen in het potentieel van de bestaande stad.

Om hiervoor weloverwogen keuzes te kunnen maken heeft de gemeente Zwolle en de Zwolse woningcorporaties RUIMTEVOLK opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar hoe de stad op een kwalitatief hoogwaardige wijze kan verdichten, zodat het aansluit op de woningbehoefte en de brede welvaart en vitaliteit van de wijken verbetert

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.