Projecten

Woonvisie Wijchen

RUIMTEVOLK begeleidde de gemeente Wijchen, haar partner en inwoners bij het opstellen van nieuw woonbeleid.

De gemeenteraad van Wijchen stelde op 30 juni 2024 de woonvisie ‘Wonen in Wijchen’ unaniem vast. Daarmee geeft de gemeente Wijchen richting aan haar woonbeleid tot en met 2028. De huidige kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving vormt het vertrekpunt van de woonvisie. Die kwaliteit wil de gemeente Wijchen graag vasthouden, maar de woningmarktontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen om een aantal nieuwe, duidelijke keuzes.

Het realiseren van voldoende nieuwe woningen is één van de speerpunten van het nieuwe woonbeleid. De gemeente Wijchen zoekt niet alleen mogelijkheden in nieuwbouw, maar kijkt nadrukkelijk naar kansen om ook in de bestaande woningvoorraad of via transformatie woningen toe te voegen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of regels voor woningsplitsing of woningdelen versoepeld kunnen worden.

Een randvoorwaarde bij het realiseren van woningen is dat deze bijdragen aan gevarieerde en aantrekkelijke buurten en kernen. Een van de maatregelen die de gemeente hiervoor neemt is het Woonfonds. Dit fonds vraagt een financiële bijdrage van ontwikkelaars die op uitleglocaties bouwen. Het geld in dit fonds kan vervolgens worden gebruikt om de bestaande woonomgeving te verbeteren.

Foto: Balgoij (Bron: gemeente Wijchen)

Meer informatie

Koen Klouwen

Adviseur / ontwerper

Stuur e-mail 06 81 06 07 05

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.