Projecten

Toekomstperspec­tief Backxlaan Nieuwleusen

De Burgemeester Backxlaan is de centrale as door Nieuwleusen. Een dynamische straat waaraan verschillende functies liggen en die Nieuwleusen en Nieuwleusenaren verbindt. Om de Backxlaan ook in de toekomst die centrale rol in het dorp te laten spelen, zullen de komende jaren verschillende opgaven moeten worden opgepakt. De gemeente Dalfsen heeft RUIMTEVOLK gevraagd hiervoor samen met het dorp een toekomstvisie te ontwikkelen.

Het gaat dan om opgaven op het gebied van doorstroming, verkeersveiligheid, het verbeteren van de verblijfskwaliteit en belevingswaarde en het bieden van ruimte aan nieuwe functies in het gebied. Daarnaast spelen rondom deze ‘ruggegraat van Nieuwleusen’ diverse ontwikkelen, zoals de ontwikkeling van een onderwijscampus en nieuwe woonwijk. Deze verschillende opgaven kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Een integrale analyse en blik biedt kansen om nieuwe perspectieven te creëren. Door middel van een breed proces met de gemeente, inwoners, ondernemers en andere organisaties stellen we een toekomstvisie op. We werken daarbij samen met Mobycon voor verkeerskundige onderdelen. De toekomstvisie zet niet alleen een stip op de horizon, maar biedt ook kaders voor initiatieven en ontwikkelingen, benoemt ‘no regrets’ en aanknopingspunten voor concrete uitvoering.

Meer informatie

Eva Hexspoor

Stedenbouwkundige

Stuur e-mail 06 28 06 19 65

Mijke de Jong

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.