Projecten

Bestemming Verrijkt: ontwerpend onderzoek mobiliteitshubs Overijssel

In kleine steden en dorpen in Overijssel staat de bereikbaarheid onder druk. Het inzetten op nabijheid is dan ook een belangrijke toekomstrichting. Stationsomgevingen zijn cruciaal, mits ze als mobiliteitshub kunnen werken. We verkennen hoe de kleinere stationsomgevingen in Overijssel kunnen veranderen in slimme en aantrekkelijke mobiliteithubs. Die zowel een robuust mobiliteitssysteem creëren als sociaalmaatschappelijke meerwaarde opleveren door opgaven als vergrijzing, de relatie met het dorpshart en ontmoeting mee te koppelen.

In Overijssel groeit het verschil in bereikbaarheid tussen de grote steden en de kleinere steden en dorpen. Bereikbaarheid is een belangrijke factor voor de leefbaarheid; denk aan de toegang tot werkgelegenheid, natuur en voorzieningen. Het inzetten op nabijheid lijkt dan ook een belangrijke toekomstrichting.

De aanwezigheid van mobiliteithubs is voorwaardelijk om vorm te geven aan deze nabijheid. Daarin vervullen kleinere stations(omgevingen) een belangrijke rol. Maar in potentie is de betekenis van deze stationsomgevingen veel groter dan een slim knooppunt van vervoersmodaliteiten – zeker in kleinere steden en dorpen. Hier stapelt zich immers een aantal ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven op, denk aan vergrijzing, de aantrekkelijkheid en betekenis van het dorpshart die onder druk staat of ontmoetingsplekken die steeds lastiger overeind te houden zijn. Een slimme en aantrekkelijke stationsomgeving kan hierop inspelen en brede meerwaarde creëren.

In dit ontwerpend onderzoek, getiteld Bestemming Verrijkt – van slimme knooppunten naar maatschappelijke pluspunten, verkennen we aan de hand van drie casussen hoe stationsomgevingen van kleinere stations in Overijssel kunnen veranderen in slimme en aantrekkelijke mobiliteithubs die bijdragen aan een robuuster mobiliteitssysteem. Daarbij onderzoeken we expliciet hoe we sociaal-maatschappelijke opgaven hierin dusdanig kunnen meekoppelen (o.a. demografie, relatie dorpshart, ontmoeting) zodat ook sociaal-maatschappelijke meerwaarde kan ontstaan.

Dit ontwerpend onderzoek is geselecteerd voor de Open Oproep Vitale Steden en Dorpen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en vindt plaats in samenwerking met de Provincie Overijssel en NS Stations.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / ontwerper / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Eva Hexspoor

Ontwerper

Stuur e-mail 06 28 06 19 65

Jos Kenter

Ontwerper

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.