Projecten

Toekomstbeeld Wonen regio Zwolle

Het is fijn en gevarieerd wonen in de regio Zwolle. Van karakteristiek dorps wonen in Salland of op de Veluwe, tot wonen in een open polderlandschap in Flevoland of in de bruisende stedelijke woonmilieus van Zwolle: de regio heeft veel te bieden. Tegelijkertijd staat de regio voor een aantal volkshuisvestelijke en maatschappelijke uitdagingen. Om die hoofd te bieden ontwikkelen we samen met de regio een Toekomstbeeld Wonen; een integrale regionale toekomststrategie voor de woningmarkt.

Over het algemeen wonen en leven mensen tevreden in de kernen, steden en het buitengebied van de regio Zwolle, en zijn huishoudens goed in staat om hun woonwensen te vervullen. Dit is echter steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een grote en toenemende druk op de woningmarkt. De toegankelijkheid en doorstroming van de koop- en huurmarkt staat in alle gemeenten onder druk en voor doelgroepen zoals starters, arbeidsmigranten en mensen met een zorgvraag is het steeds meer zoeken naar passende woningen.

De druk neemt extra toe doordat steeds vaker huishoudens van buiten de regio hun weg vinden naar de gemeenten binnen de regio. Het bouwen van nieuwe woningen is hard nodig. Maar er ligt ook een uitdaging om structureel en tijdig te investeringen in de bestaande woningvoorraad en wijken om deze toekomstbestendig te maken.

Wonen in de regio Zwolle: Emmeloord, Steenwijk, Raalte en Zwolle (Foto’s: RUIMTEVOLK)

Deze grote en gecombineerde opgaven vragen om slimme strategieën en samenwerking op lokaal én regionaal niveau. Op veel fronten wordt gewerkt aan de woningbehoefte, toegankelijkheid en doorstroming op de markt. Maar om de woonopgave ook slim te koppelen aan andere maatschappelijke opgaven en tijdig voor te sorteren op veranderende behoeften gaan de 22 gemeenten, 4 provincies, woningcorporaties en marktpartijen aan de slag met een langetermijnperspectief. RUIMTEVOLK is gevraagd te partijen hierbij te adviseren en ondersteunen.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Romy Janssen

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.