Projecten

Toekomstbeeld Wonen regio Zwolle

Na een periode van intensief samenwerken zetten de provincie Overijssel en de 25 Overijsselse gemeenten met de nieuwe regionale Woonagenda’s van West-Overijssel en Twente een belangrijke stap naar integrale en gebiedsgerichte benadering van het wonen. Kern van de aanpak van de ambitieuze woonagenda’s is de koppeling van de woonopgave met een brede ruimtelijk-economische agenda in de vorm van een gelaagde gebiedsgerichte uitwerking.

Met integrale ruimtelijke woonstrategieën willen de provincie Overijssel, gemeenten en woonpartners tot 2030 ruimte creëren voor 60.000 woningen en werk maken van de toegankelijkheid van en doorstroming op de woningmarkt. De woonopgave is daarmee gepositioneerd als vliegwiel voor mobiliteit, binnenstedelijke transformatie, leefbaarheid, zorg, klimaatopgaven, landschapsontwikkeling en transitie van het buitengebied. Maar ook andersom.

Op basis van de verstedelijkingsvisie en de provinciale woonstrategieën heeft de regio Zwolle de woonstrategieën voor de regio verder uitgewerkt. Het Toekomstbeeld Wonen is een strategische en programmatische verkenning van de woningbouwopgave in de vier provincies en 22 gemeente in de regio. Deze zijn uitgewerkt in ontwikkelprincipes, stedenbouwkundige- en en woonprogrammatische uitgangspunten.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.