Projecten

Regionale strategie binnensteden Cleantech Regio

Aantrekkelijke binnensteden en vitale dorpskernen zijn een voorwaarde voor een sterke regio. Zij kunnen een vliegwiel zijn voor ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio en de concurrentiekracht van de regio versterken. Dit vraagt wel een regionale aanpak, die de complementariteit zoekt tussen de binnensteden en dorpskernen: dan kunnen binnensteden en dorpskernen zichzelf, elkaar en de regio versterken. Voor en samen met de Cleantech Regio (Stedendriehoek) ontwikkelde RUIMTEVOLK een regionale visie en strategie op.

De strategie zet in op twee sporen: bruisende binnensteden en vitale kernen. Hierbij vervullen binnensteden en dorpskernen ieder een eigen rol binnen de regio, met aandacht voor hun eigen specifieke dynamiek en lokale opgaven. Deze visie zet in op complementariteit tussen de binnensteden de dorpskernen en brengt ze in positie binnen een brede regionale context.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.