Projecten

Kaders mobilteitsvisie Zeist

De gemeente Zeist gaat een spannende toekomst tegemoet. Zo zullen ook op het gebied van mobiliteit de nodige ingewikkelde vraagstukken optreden: een sterke groei in de regio zorgt voor een toename in verkeer die de leefbaarheid van de gemeente onder druk zet. Trends zoals de energietransitie vragen om zowel fysiek ingrijpen als gedragsverandering. Het is aan de gemeente Zeist om scherp te krijgen hoe ze op dergelijke thema’s, van duurzaamheid tot bereikbaarheid, beleid wil gaan voeren en hoe ze de verschillende benodigde transities vorm wil geven.

Hiervoor is het van belang een koers voor mobiliteit op de lange termijn uit te zetten: de mobiliteitsvisie. Daarin zal een aantal richtinggevende kaders op het gebied van veiligheid, ruimtegebruik, duurzaamheid en bereikbaarheid als kapstok dienen. Bovendien moeten de kaders helderheid scheppen over de participatieaanpak van de gemeente. RUIMTEVOLK is gevraagd om het proces van kadervorming te begeleiden. 

Meer informatie

Anne Seghers

Onderzoeker / ontwerper

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Jos Kenter

Ontwerper

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.