Projecten

Kracht van de grensregio's

RUIMTEVOLK maakt in opdracht van het ministerie van BZK en de RVO een overzicht van succesfactoren van succesvolle ondernemingen en initiatieven in grensregio’s.

Regio’s als Zuid-Oost Drenthe, Zeeland, Limburg en de Achterhoek – gelegen aan de 1.040 km grens met Duitsland en België – kenmerken zich door succesvolle ondernemingen en initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan Europark, het grensoverschrijdende bedrijventerrein tussen het Nederlandse Coevorden het Duitse Emlicheim. Overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties proberen zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen en voorwaarden voor (grensoverschrijdend) ondernemen in grensregio’s te verbeteren. Ook het Rijk zoekt samen met de regio’s naar nieuwe kansen en toekomstperspectieven voor onder meer het sluiten van Regiodeals. Om dit zo goed mogelijk te doen is het van belang inzicht te hebben in de kracht van grensregio’s. 

RUIMTEVOLK maakte in opdracht van het ministerie van BZK en de RVO een overzicht van succesfactoren van succesvolle ondernemingen en initiatieven in grensregio’s. We brachten in beeld wat de voordelen voor ondernemers en initiatiefnemers in de grensregio’s zijn, wat succes- en faalfactoren zijn en welke rol lokale overheden, provincies en de Rijksoverheid kunnen nemen.

Foto boven: RUIMTEVOLK / Pim Geerts, 2017

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.