Projecten

Trendverkenning demografische transitie Noord-Limburg

Wat zijn de gevolgen en implicaties van demografische veranderingen waarmee de regio Noord-Limburg te maken krijgt? En wat betekent dit voor de afzonderlijke kernen en gemeenten? Voor regio Noord-Limburg bracht RUIMTEVOLK de impact van demografische ontwikkelingen in kaart en stelde het drie scenario’s op.

In Noord-Limburg worden op verschillende thema’s door overheden en maatschappelijke organisaties visies en programma’s ontwikkeld, zoals op het gebied van werken, wonen, energie en mobiliteit. Voor de inhoud en uitvoering van lokaal en regionaal beleid is het cruciaal dat deze inspelen op de maatschappelijke transitie en de zekerheden en onzekerheden die ze met zich meebrengen.

Om overheden en andere partijen hierbij te ondersteunen stelde RUIMTEVOLK drie scenario’s op die contrasterende toekomstbeelden schetsen. Deze scenario’s helpen de regio te anticiperen op verschillende toekomsten en geven bestuurders houvast bij het maken van strategische (regionale) afwegingen.

Illustratie bij een van de scenario’s uit de Trendverkenning (Bron: RUIMTEVOLK)

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.