Projecten

Strategie stedelijk gebied Overijssel

De provincie Overijssel wil ook in de toekomst een aantrekkelijke, prettige en veilige woon-, werk- en leefomgeving garanderen. Daarom werkt de provincie Overijssel aan een strategie voor het stedelijk gebied in Overijssel, die tevens input vormt voor de provinciale omgevingsvisie. Een belangrijk onderdeel van de strategieontwikkeling vormt het opstellen van omgevingsscenario’s. RUIMTEVOLK begeleidde de provincie hierbij.

De stedelijke regio’s van Overijssel staan voor uitdagende opgaven. Denk aan de demografische veranderingen, de stevige groei van steden als Zwolle, Deventer en Enschede, vraagstukken op het gebied van energie en klimaat, zoals klimaatadaptatie en -mitigatie in de IJsseldelta en de droogte op de hoge zandgronden van Twente. Wat betekent dit voor de positie van het stedelijk gebied in de regio? Hoe beïnvloedt dit de dynamiek tussen ‘stad’ en ‘land’? Om goed te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen werkt de provincie aan een strategie voor het stedelijk gebied.

Een belangrijk onderdeel van de strategieontwikkeling is het opstellen van scenario’s. Deze scenario’s helpen enerzijds het denken op te rekken over voorstelbare toekomsten voor het stedelijk gebied van Overijssel, anderzijds zijn ze een instrument om het gesprek aan te gaan met regionale partijen en stakeholders en de consequenties van deze scenario’s te doordenken en te concretiseren. Dit dient concrete bouwstenen op te leveren voor de koersbepaling van de uiteindelijke strategie voor het stedelijk gebied van Overijssel.

RUIMTEVOLK begeleidde deze fase van de strategieontwikkeling voor de provincie Overijssel, zowel procesmatig als inhoudelijk. We ontwikkelden vier integrale (omgevings)scenario’s en een interactieve dialoog experts, regionale partijen en stakeholders. Uiteindelijk zijn er bouwstenen gedistilleerd voor de uiteindelijke strategie.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / ontwerper / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.