Projecten

Strategie stedelijk gebied Overijssel

De provincie Overijssel wil ook in de toekomst een aantrekkelijke, prettige en veilige woon-, werk- en leefomgeving garanderen. Daarom werkt de provincie Overijssel aan een strategie voor het stedelijk gebied in Overijssel, die tevens input vormt voor de provinciale omgevingsvisie. Steden en stedelijke regio’s staan immers voor uitdagende opgaven. Denk aan de demografische veranderingen, de groei van steden als Zwolle, Deventer en Enschede, vraagstukken op het gebied van energie en klimaat, zoals klimaatadaptatie en -mitigatie in de IJsseldelta en de droogte op de hoge zandgronden van Twente. Wat betekent dit voor de positie van het stedelijk gebied in de regio? Hoe beïnvloedt dit de dynamiek tussen ‘stad’ en ‘land’?

Een belangrijk onderdeel van de strategieontwikkeling voor het Overijsselse stedelijk gebied is het opstellen van scenario’s. Deze scenario’s helpen enerzijds het denken op te rekken over voorstelbare toekomsten voor het stedelijk gebied van Overijssel, anderzijds zijn ze een instrument om het gesprek aan te gaan met regionale partijen en stakeholders en de consequenties van deze scenario’s te doordenken en te concretiseren. Dit dient concrete bouwstenen op te leveren voor de koersbepaling van de uiteindelijke strategie voor het stedelijk gebied van Overijssel.

RUIMTEVOLK begeleidt deze fase van de strategieontwikkeling voor de provincie Overijssel, zowel procesmatig als inhoudelijk. Ondersteund door vier (omgevings)scenario’s gaan wij in interactieve werksessies het gesprek aan met experts, regionale partijen en stakeholders. Met prikkelende beelden en inspirerende input komen we tot bouwstenen voor een breed gedragen strategie.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / ontwerper / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Directie

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Jos Kenter

Ontwerper

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.