Projecten

Omgevingsvisie Wijdemeren

De komst van de Omgevingswet en nieuwe maatschappelijke opgaven – van wonen tot biodiversiteit – vragen om richtinggevende antwoorden. De gemeente Wijdemeren wil daarom in de omgevingsvisie de basis leggen voor een nieuw verhaal voor de gemeente en een gebiedsgerichte, ruimtelijke uitwerking.

Wijdemeren bestaat voor een belangrijk deel uit beschermde natuur en heeft een rijke cultuurhistorie, wat het inpassen van nieuwe ruimtelijke opgaven extra uitdagend maakt. RUIMTEVOLK begeleidt Wijdemeren in de ontwikkeling van de omgevingsvisie, om zo te komen tot een gedragen toekomstperspectief. 

Overal in het land wordt gewerkt aan omgevingsvisies, als opmaat naar de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Zo ook in Wijdemeren, een gemeente met waardevolle natuur en cultuurhistorie. Het inpassen van opgaven als de energietransitie, woningbouw, mobiliteit en klimaatadaptatie is in Wijdemeren daarom extra complex. Door het gebrek aan ontwikkelruimte moet er worden gezocht naar slimme strategie├źn waar meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen een belangrijk onderdeel van uitmaken. Tegelijkertijd biedt dit natuurschoon veel kansen en aanknopingspunten voor een wervend verhaal. 

RUIMTEVOLK is sinds eind 2019 betrokken bij de omgevingsvisie en gevraagd om het traject zowel procesmatig als inhoudelijk te begeleiden. Dit doen we door het organiseren van interactieve werksessies met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners, de gemeenteraad en het college en de interne organisatie. Daarnaast is RUIMTEVOLK inhoudelijk adviseur en penvoerder, in nauwe samenwerking met de gemeente. 

Meer informatie

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Sjors de Vries

Directeur / adviseur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.