Projecten

Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 - Groenblauwe parel in de metropoolregio

Middenin de dynamiek van een sterk verstedelijkte regio ligt de gemeente Wijdemeren: een waardevolle groene en waterrijke parel in de metropoolregio. Soms lijkt het alsof de tijd er stil staat, maar schijn bedriegt. De kernen en het buitengebied staan aan de vooravond van verschillende transities met grote ruimtelijke impact. De gemeente Wijdemeren heeft in haar eerste omgevingsvisie een toekomstbestendige basis gelegd voor een integrale ontwikkeling van de fysieke leefomving.

Wijdemeren bestaat voor een belangrijk deel uit beschermde natuur en heeft een rijke cultuurhistorie, wat het inpassen van nieuwe ruimtelijke opgaven extra uitdagend maakt. RUIMTEVOLK heeft de gemeente, inwoners en ketenpartners begeleid en geadviseerd bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie, om zo te komen tot een gedragen toekomstperspectief. 

In de omgevingsvisie ‘Wijdemeren – Groenblauwe parel in de metropoolregio’ is samenhang gebracht tussen thematische gemeentelijke kernopgaven en specifieke gebiedsopgaven. Daaruit zijn ruimtelijke keuzes gedestilleerd die de basis vormen van de visie(kaart).

Bijzonder is dat de omgevingvisie is opgesteld tijdens de Corona-pandemie. Hoewel niet ideaal, is het gelukt om door middel van interactieve digitale sessies, digitale tools, interviews en een interactief digitaal platform idee├źn en ambities uit te wisselen en het gesprek te voeren over de toekomstige ontwikkeling van de kernen en het buiten- en natuurgebied. Inclusief de dilemma’s en keuzes die daarbij komen kijken. Zo zijn bewoners uit alle kernen betrokken en zijn er op de website Wijdemeren Verrijkt ruim 75 voorstellen binnengekomen die allemaal zijn meegenomen in het ontwikkelproces.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Sophie Herwig

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 34 42 41

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.