Projecten

Omgevingsvisie Veldhoven

De gemeente Veldhoven wil in de omgevingsvisie de basis leggen voor een wervend en beeldend verhaal voor de gemeente en een gebiedsgerichte, ruimtelijke uitwerking. Zo wil de gemeente anticiperen op de Omgevingswet en een richtinggevend antwoord bieden op maatschappelijke ontwikkelingen. RUIMTEVOLK begeleidt Veldhoven in de ontwikkeling van de omgevingsvisie, om zo te komen tot een gedragen toekomstperspectief.

Overal in het land wordt gewerkt aan omgevingsvisies, als opmaat naar de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Zo ook in Veldhoven, een gemeente die in de afgelopen decennia een ruimtelijke en economische ontwikkeling is doorgegaan als bijna geen ander. Een gemeente die haar dorpse kernen koestert, maar zich tegelijkertijd ontwikkelt tot een internationale high-tech hub met ASML en andere snelgroeiende bedrijven. Hoe kan Veldhoven ondanks die ruimtelijke druk het beste van twee werelden blijven ontwikkelen? Deze vraag ligt voor in de omgevingsvisie.

RUIMTEVOLK is sinds eind 2019 betrokken bij de omgevingsvisie en gevraagd om het traject zowel procesmatig als inhoudelijk te begeleiden. Dit doen we door het organiseren van interactieve werksessies met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners, de gemeenteraad en het college en de interne organisatie. Daarnaast is RUIMTEVOLK inhoudelijk adviseur en penvoerder, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Sjors de Vries

Directeur / ruimtelijk strateeg

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.