Projecten

Omgevingsvisie Moerdijk: een toekomstbestendige balans tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid

De gemeente Moerdijk heeft de ambitie om een toekomstbestendige en uitvoeringsgerichte omgevingsvisie te ontwikkelen – samen met maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers. Dit om de uiteenlopende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die op de gemeente afkomen het hoofd te kunnen bieden. De gemeente heeft RUIMTEVOLK gevraagd de partijen hierbij te begeleiden en adviseren.

In het westen van de provincie Noord-Brabant ligt de gemeente Moerdijk. Verspreid over het polderlandschap liggen 11 kernen, elk met een eigen karakter, uiteenlopend van agrarisch tot historisch, van meer stedelijk tot meer landelijk. Met haar zeehaven is de gemeente een belangrijke economische motor voor de regio, goed bereikbaar en strategisch gelegen tussen Rotterdam en Antwerpen. Een dynamische en tegelijkertijd gemoedelijke gemeente met ondernemerschap en gemeenschapszin.

De gemeente staat voor uiteenlopende opgaven. De basis voor klimaatbeleid en energietransitie zijn gelegd, met betrokkenheid vanuit de gemeenschap; de opgaven die daaruit voortkomen vragen nu om verbinding met andere thema’s als circulariteit, gezondheid, wonen, werken en recreëren. Voor het haven- en bedrijventerrein Moerdijk speelt de spanning tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid. In de kleine kernen draait die leefbaarheid ook rond keuzes met betrekking tot het voorzieningenniveau.

Het is de uitdaging om deze opgaven in de gemeentelijke omgevingsvisie zowel gebiedsgericht als thematisch integraal met elkaar te verbinden. Via een stapsgewijs co-creatief proces begeleiden wij de gemeente, maatschappelijke partners en inwoners om te komen tot een toekomstbestendige en uitvoeringsgerichte omgevingsvisie.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.