Projecten

Omgevingsvisie Emmen

De gemeente Emmen heeft RUIMTEVOLK gevraagd de gemeente en samenleving te ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van haar eerste omgevingsvisie.

Na het instorten van de veenindustrie begin vorige eeuw, groeide Emmen in de jaren ’50 en ’60 in rap tempo uit van een dorp tot een bruisende stad met veel werkgelegenheid en prachtige groene woonwijken. Dit ‘Wonder van Emmen’ genoot zelfs internationale belangstelling, mede omdat in die tijd in Emmen onder leiding van stedenbouwkundige Niek de Boer het woonerf werd uitgevonden.

Nu ruim een halve eeuw later is Emmen een dynamische 100.000+ gemeente, met binnen haar grenzen aantrekkelijke woonmilieus, een van de grootste industrieclusters van Noord-Nederland en een uitgestrekt en uniek landelijk gebied.

Aan het begin van de 21e eeuw ziet de gemeente zich uitgedaagd om tal van nieuwe opgaven en ontwikkelingen, onder andere op gebied van economie, wonen, klimaatverandering en mobiliteit, in goede banen te leiden en om daarbij toekomstbestendige keuzes te maken. De gemeente wil nu – ruim een halve eeuw nadat het wonder zich voltrok – met haar eerste omgevingsvisie een nieuw hoofdstuk toevoegen aan haar bijzondere verhaal en haar positie als koploper in de circulaire economie en aantrekkelijke centrumstad met vitale kernen en buitengebied verder versterken.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Koen Klouwen

Adviseur / ontwerper

Stuur e-mail 06 81 06 07 05

Judith Hinfelaar

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 58 86 96

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.