Projecten

Omgevingsvisie De Ronde Venen

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt de gemeente De Ronde Venen werkt aan haar eerste omgevingsvisie. Er ligt een ambitie om een duidelijk en herkenbaar toekomstperspectief te creëren dat antwoord geeft op de uiteenlopende maatschappelijke en ruimtelijke opgaven die op de gemeente afkomen. RUIMTEVOLK begeleidt en adviseert de gemeente bij het ontwikkelen van deze omgevingsvisie.

In vogelvlucht levert het een prachtig beeld: tussen de verstedelijkte metropolen van Amsterdam en Utrecht ligt een relatief uitgestrekt veenweidegebied met een uniek verkavelingspatroon, ontstaan door turfwinning en inpoldering in de 19e eeuw. Ook vanaf de grond gezien laat het landschap van De Ronde Venen een bijzonder beeld zien, met de karakteristieke lintdorpen, de inundatiegebieden van de Stelling van Amsterdam en de legakkers van de Vinkeveense Plassen. Maar er is ook werk aan de winkel. Door de gunstige ligging heeft de gemeente een aantrekkingskracht op inwoners en bedrijven die zich willen vestigen; dit betekent dat er in en rondom de kernen stevig gebouwd moet worden. Daarnaast is er in het buitengebied sprake van forse opgaven zoals bodemdaling en vrijkomende agrarische bebouwing. 

De gemeente ziet een tal van ruimtelijke opgaven op zich afkomen. Het heeft daarom een ambitieuze houding richting de toekomst, onder andere op het gebied van woningbouw, bedrijfsruimte, duurzaamheid en mobiliteit. In de op te stellen omgevingsvisie wordt de ruimtelijke vertaalslag van deze ambities gemaakt, waarmee een duidelijke koers wordt uitgezet naar 2040. RUIMTEVOLK ondersteunt de gemeente bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie. Van het voeren van de gesprekken met de samenleving tot het schetsen en visualiseren van een aantrekkelijk toekomstbeeld; van werksessies met ambtenaren, bestuur en politiek tot het opstellen van de uiteindelijke omgevingsvisie.

Meer informatie

Gido van Os

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 34 42 41

Eva Hexspoor

Stedenbouwkundige

Stuur e-mail 06 28 06 19 65

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.