Projecten

Omgevingsvisie Bunnik

De gemeente Bunnik heeft de ambitie een omgevingsvisie op te stellen die op inspirerende wijze richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Een omgevingsvisie die fysieke en sociale aspecten in samenhang benadert, in een wervend en beeldend verhaal. Zo wil de gemeente anticiperen op de Omgevingswet en een richtinggevend antwoord bieden op maatschappelijke ontwikkelingen. RUIMTEVOLK begeleidt Bunnik in de ontwikkeling van de omgevingsvisie, om zo te komen tot een gedragen toekomstperspectief.

Overal in het land wordt gewerkt aan omgevingsvisies, als opmaat naar de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Zo ook in Bunnik. Met haar drie kernen Bunnik, Odijk en Werkhoven, agrarisch gebied en landgoederen kenmerkt ze zich als aantrekkelijke dorpse gemeente nabij de grote stad. De Kromme Rijn vormt de rode draad door het historische landschap en verbindt de kernen en het mooie en groene buitengebied, waarin natuur, recreatie en agrarische activiteiten samenkomen. 

Tegelijkertijd spelen er verschillende ontwikkelingen waar de gemeente Bunnik nu en in de toekomst mee te maken krijgt. Deze stellen de gemeente voor een aantal uitdagingen. Hoe zorgen we onder andere dat kernen leefbaar en aantrekkelijk blijven? Hoe houden we het voorzieningenniveau op peil? Hoe gaan we om met de transities in het buitengebied? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar met de auto, maar ook met het openbaar vervoer? Deze opgaven komen samen in de fysieke leefomgeving en dagen de gemeente uit daarop een visie te ontwikkelen.

RUIMTEVOLK is sinds het najaar van 2020 betrokken bij de omgevingsvisie en gevraagd om het traject zowel procesmatig als inhoudelijk te begeleiden. Dit doen we door het organiseren van interactieve werksessies met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners, de gemeenteraad en het college en de interne organisatie.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / ontwerper / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Sophie Herwig

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 34 42 41

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.