Projecten

Omgevingsvisie Best

De gemeente Best wil in de omgevingsvisie de basis leggen voor een wervend en beeldend verhaal voor de gemeente en een gebiedsgerichte, ruimtelijke uitwerking. Zo wil de gemeente anticiperen op de komst van de Omgevingswet en de maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw, zoals woningbouw en de energietransitie. RUIMTEVOLK begeleidt Best in de ontwikkeling van de omgevingsvisie, om zo te komen tot een gedragen toekomstperspectief.


Overal in het land wordt gewerkt aan omgevingsvisies, als opmaat naar de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Zo ook in Best, een gemeente op het snijvlak van het Stedelijk Gebied Eindhoven en Nationaal Landschap het Groene Woud. Een gemeente waar het dorps wonen is, maar waaraan de druk vanuit de regio en demografische veranderingen zoals vergrijzing, zich steeds meer opdringen. Hoe kan Best aan de ene kant ontwikkelen en tegelijkertijd haar groene en dorpse karakter bewaren? Deze vraag ligt voor in de omgevingsvisie.

RUIMTEVOLK is sinds eind 2019 betrokken bij de omgevingsvisie en gevraagd om het traject zowel procesmatig als inhoudelijk te begeleiden. Dit doen we door het organiseren van interactieve werksessies met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners, de gemeenteraad en het college en de interne organisatie. Daarnaast is RUIMTEVOLK inhoudelijk adviseur en penvoerder, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Sjors de Vries

Directeur / ruimtelijk strateeg

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.