Projecten

Gebied­sillustraties Stedelijke Regio West-Brabant West

RUIMTEVOLK werkt samen met de Stedelijke Regio West-Brabant West om de ambities, de huidige regionale samenwerkingsverbanden daaromheen en het beschikbare sturingsinstrumentarium inzichtelijk in beeld te brengen op een zogenaamde gebiedsillustratie.

De Stedelijke Regio West-Brabant West (SRWBW) werkt de komende tijd toe naar een Regionale Investeringsagenda (RIA). Om de potentie en kracht van de regio te versterken, maar ook om de veelheid aan uitdagingen aan te gaan, is regionale samenwerking nodig. In deze RIA worden de ambities geschetst op zes urgente ruimtelijke opgaven: wonen, economie, energie, mobiliteit, bodem- en watersysteem en landschap en natuur. De RIA vormt straks een belangrijke bouwsteen voor het NOVEX-programma Stedelijk Brabant, naast de inbreng van de stedelijke regio’s Breda-Tilburg, Eindhoven-Helmond en ‘s-Hertogenbosch.

Eerder gaven we – in opdracht van de VNG, het IPO en de UvW – drie gebiedsillustraties vorm voor de regio’s Flevoland, Zeeland en Zuidoost Brabant. Ze dienen als gespreksinstrument en praatplaat om ambtelijk en bestuurlijk het gesprek te voeren over de manier waarop het meest efficiënt en slagvaardig aan de NOVI-opgaven gewerkt zou moeten worden. Het biedt een stevige onderlegger voor het gesprek straks over mogelijke optimalisering en toekomstbestendigheid van de samenwerkingsverbanden.

Meer informatie

Eline Aardse

Adviseur

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.