Projecten

Dorpsvisie Aadorp

In een natuurlijke omgeving en agrarisch productielandschap ten noorden van Almelo, langs het Kanaal Almelo-De Haandrik, ligt Aadorp. Het is er prettig wonen en ondernemen en de gemeenschap is er hecht. Het dorp is in trek bij mensen uit de regio, maar staat de komende jaren ook voor tal van uitdagingen om vitaal te blijven en om daarbij te voorzien in een lokale behoefte aan woningen, werklocaties en voorzieningen. De gemeente Almelo en het dorp hebben RUIMTEVOLK gevraagd om hen te begeleiden bij het maken van toekomstbestendige keuzes en het ontwikkelen van een dorpsvisie.

Door middel van een co-creatie proces met het dorp, de gemeente en maatschappelijke partners werken we toe naar een gedragen beeld van de gewenste toekomst, met daarin een ontwikkelperspectief en heldere ruimtelijke en programmatische keuzes. Bijvoorbeeld als het gaat om de toekomst van het dorpshuis ‘t Aahoes, de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Aalanderveld, diverse opgaven op gebied van zorg en welzijn en de onveilige verbinding van het dorp met de sportvelden. Daarnaast spelen er diverse initiatieven die in samenhang mogelijk een extra meerwaarde kunnen leveren voor het dorp en de inwoners.

Aadorp (foto RUIMTEVOLK)
Dorpswandeling met inwoners en professionals

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.