Projecten

Atlas van Velsen: fundament onder de omgevingsvisie

De gemeente Velsen is een gemeente van uitersten. Aan de ene kant is er de rust en natuur, met het strand en de duinen en Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Daarnaast zijn er de buitenplaatsen, villa’s, bossen en pittoreske dorpjes. In contrast hiermee staat het industriële karakter, met de zeehaven en de staalindustrie, waar schoorstenen de horizon domineren. Het krachtenveld waar Velsen zich in bevindt is uiterst dynamisch en uniek voor Nederland.

Om in dit krachtenveld tot een integrale omgevingsvisie te komen, is een grote uitdaging. In 2020 is de gemeente Velsen gestart met omgevingsvisieproces. Als opmaat naar de omgevingsvisie wenst de gemeente eerst een duidelijk en compleet beeld te vormen van de verschillende opgaven en kansen die er nu en in de toekomst voor Velsen spelen. Hiervoor heeft de gemeente RUIMTEVOLK gevraagd om een integrale ruimtelijke analyse uit te voeren en de belangrijkste (regionale) opgaven in beeld te brengen. Welke ontwikkelingen komen er de komende jaren op de gemeente Velsen af? Hoe vertalen landelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en de energietransitie zich voor Velsen? En hoe ontwikkelt Velsen zich binnen de groeiende Metropoolregio Amsterdam?

In de Atlas van Velsen maken we inzichtelijk waar de zwaartepunten binnen de verschillende beleidsterreinen liggen, waar deze met elkaar botsen en waar koppelkansen liggen. Kortom: een grondige maar toegankelijke analyse in kaart, infographic en tekst die thematische de belangrijkste (regionale) opgaven en ontwikkelingen in beeld brengt, zoals wonen, welzijn, economie, natuur, klimaat en mobiliteit. Naast de reeds ontwikkelde Visie op Velsen 2050 en het Koersdocument omgevingsvisie is de Atlas van Velsen een derde bouwsteen voor de omgevingsvisie. De Atlas van Velsen vormt hiermee het fundament voor de gemeentelijke omgevingsvisie als integraal beleidsdocument. De Atlas biedt de gemeente ondersteuning om samen met haar inwoners, ondernemers en andere partijen het gesprek te voeren over het gewenste toekomstbeeld voor Velsen.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Judith Hinfelaar

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 58 86 96

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.