Actueel

Mark van Esdonk versterkt ontwerpteam

Onlangs is stedenbouwkundige Mark van Esdonk ons ontwerpteam komen versterken. Maak kennis met Mark.

Mark van Esdonk is een enthousiaste stedenbouwkundige met passie voor complexe ruimtelijke opgaven op het snijvlak van de stad, het landschap en de mens. Als ontwerper en sociaal betrokken professional gaat hij graag om tafel met de verschillende stakeholders, om alle belangen scherp te krijgen voor een breed gedragen toekomstvisie of ontwerp.

In de projecten werkt hij aan vraagstukken door de schaalniveau’s heen. Van provinciaal, regionaal, gemeentelijk tot lokaal. Altijd met respect voor de eigenheid van de plek en met oog voor ambities en belangen van gebiedspartijen. “Ik geloof dat je als ontwerper door goed te luisteren en slim samen te werken de gemeenschappelijke droom van mensen en organisaties kunt blootleggen. Naast het co-creëren aan een gemeenschappelijke ruimtelijke visie, zie ik het ook als mijn rol om partijen mee te nemen hoe je stap voor stap de fysieke leefomgeving kunt verbeteren.”

Dankzij zijn achtergrond op de TU Eindhoven en ervaring bij een advies- en ingenieursbureau heeft hij ook de nodige technisch-planologische kennis op zak voor naast inspirerend, ook tastbaar en realistisch advies. Concreet werkt hij graag aan gebieds- en omgevingsvisies, waar de ruimtelijke vraagstukken en thema’s integraal samenkomen. Zijn kennis en kunde over duurzame mobiliteit, werklocaties, energietransitie en woningbouw komen daarbij goed van pas.

“Een opgave die mij in het bijzonder bezighoudt is het vormgeven en stimuleren van duurzame mobiliteit en het strategisch programmeren van passende voorzieningen. Deze uitdaging staat wat mij betreft centraal bij alle ruimtelijke ontwikkelingen: van het herontwikkelen van binnenstedelijke locaties, tot het transformeren van werklocaties en het vormgeven van een toekomstbestendig buitengebied.”

Mark is gefascineerd door plekken waar mensen, groen en functies samenkomen. “In mijn visie speelt de aanwezigheid van groen daarin een verbindende factor. Ik laat me dan ook graag inspireren door de natuur, die vaak complexe systemen, symbioses en patronen op een hele mooie manier weet te combineren tot één geheel. Mijn streven is die methodiek in te zetten voor mijn projecten bij RUIMTEVOLK.”

“Bij RUIMTEVOLK krijg ik de kans om als ontwerper aan deze verschillende opgaven te werken, op verschillende schaalniveaus, samen met gebiedspartijen. Zo ga ik de komende periode bijvoorbeeld werken aan omgevingsvisies, verdichtingsstudies en toekomstbestendige werklocaties. Naast de uitdagende projecten spreekt de positieve energie, dynamische werkomgeving en de persoonlijke aanpak van het bureau me erg aan. Ik kijk er erg naar uit om met het team het verschil te maken!”

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.