Actueel

Nieuwe collega: Tim Kisner

Onlangs is onze nieuwe collega Tim Kisner als landschapsontwerper en adviseur aan de slag gegaan bij RUIMTEVOLK. Maak kennis met Tim.

De afgelopen jaren heeft Tim in projecten dwars door Nederland veel ervaring opgedaan met strategisch ontwerp en advies. Doordat hij zowel een creatieve als theoretische achtergrond heeft, schakelt hij makkelijk van creatief ontwerpen naar complexe beleidsvraagstukken. Hij opereert dan ook graag op het snijvlak van onderzoek en ontwerp.

Daarin hecht hij veel belang aan het participatieproces. “Met de enorme hoeveelheid uitdagingen waar voor staan is het zo belangrijk om samen met inwoners en belanghebbenden aan de slag te gaan. Alleen samen krijgen we het voor elkaar en creëren we toekomstbestendige landschappen, dorpen en steden.” Hij deed dit eerder met veel plezier voor diverse omgevingsvisies, ruimtelijke kwaliteitskaders en regionale visies bij zijn vorige werkgever.

Bij RUIMTEVOLK zal hij dit soort projecten oppakken vanuit zijn passie voor systeemdenken, het zoeken naar handelingsperspectieven, maar ook zijn liefde voor het landschap. “Ik vind het belangrijk om toekomstgerichte, vernieuwende plannen te maken die écht werken, maar juist ook met oog voor de cultuurhistorische kwaliteiten en de beleving van de mensen die zich er elke dag in bevinden.”

“Ik kijk ernaar uit mijn kennis en creativiteit in te zetten voor het brede scala aan mooie projecten waar RUIMTEVOLK aan werkt. De verbindende, gebiedsgerichte aanpak en de navolgbare, heldere werkwijze passen goed bij me. Ik ben blij hieraan vanuit het multidisciplinaire team te gaan bijdragen.”

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.