Actueel

Succesfactoren voor regionale samenwerking in kaart gebracht

RUIMTEVOLK werkte de afgelopen maanden in opdracht van het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG aan drie gebiedsillustraties. Deze verbeeldingen dienen als instrument om gesprekken over gebiedsgericht samenwerken op de NOVI-opgaven te faciliteren.

Voor de regio’s Flevoland, Zeeland en Zuidoost-Brabant brachten we in beeld waar de NOVI-opgaven zich in die regio’s ruimtelijk manifesteren, welke partijen hierop regionaal samenwerken en welke sturingsinstrumenten daarbij worden ingezet.

Voor meer informatie: ga naar de projectpagina.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.