Projecten

Succesfactoren voor regionaal samenwerken aan de NOVI opgaven

Vanaf 1 oktober aanstaande gaan provincies de plannen bij elkaar brengen die gaan over de ruimtelijke inpassing van de opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Gebiedsgericht werken – op regionaal schaalniveau – maakt hier nadrukkelijk deel van uit. Zeker voor het ruimtelijk domein geldt dat regionale samenwerking van groot belang is. Veel ruimtelijke opgaven overstijgen immers gemeentegrenzen, wat regionale samenwerking tot een vanzelfsprekend onderdeel van de afweging maakt.

We zien dat de verschillende overheden al veel inzet plegen om – inhoudelijk en procesmatig – efficiënt en zorgvuldig samen te werken. Lukt dit naar tevredenheid? En waar liggen verbeterpunten voor de samenwerking? Dat zijn vragen die de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen zichzelf stelden. De afgelopen periode ontwikkelde RUIMTEVOLK drie gebiedsillustraties als instrument en handreiking om het gesprek hierover te voeren.

Hoewel er in elk van de drie regio’s eigen dynamieken bestaan rondom de NOVI-opgaven, deden wij een aantal algemene bevindingen in deze verkenning. Zo is er sprake van een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden en kunnen regio’s winst boeken door slimme koppelingen te leggen of bestaande overlegtafels uit te breiden, zonder in structuurdiscussies te vervallen: zet de opgave altijd centraal. Daarnaast zien we dat de informele netwerken binnen de regio minstens zo belangrijk zijn als de formele samenwerkingsverbanden. Hoewel minder zichtbaar en minder makkelijk te duiden op de gebiedsillustratie, doen ze er wel degelijk toe: investeer daarom in regionale relaties.

Tijdens de NOVI-conferentie op 18 mei in Nieuwegein presenteerden we de eerste versie van de gebiedsillustraties in een interactieve workshop met vertegenwoordigers vanuit alle overheidslagen. De koepels gaan de komende tijd met de overheden in gesprek – met de illustraties op tafel – om zo nog slimmer en efficiënter samen te werken en om zo de ambitie van Agenda Eén Overheid waar te kunnen maken.

Meer informatie? Bekijk ook de publicatie door de VNG.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Eline Aardse

Adviseur

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.