Actueel

Omgevingsvisie West Betuwe met brede steun van gemeenteraad vastgesteld

Onlangs stelde de gemeenteraad van West Betuwe haar eerste omgevingsvisie vast. De visie van de ‘bloeiende fruitgemeente in een prachtig rivierenlandschap, waar je duurzaam en gezond woont, werkt en leeft’ is de eerste integrale ruimtelijke ontwikkelstrategie van de gemeente, vertaald in gebiedsgerichte uitwerkingen. De omgevingsvisie kon rekenen op unanieme steun van de raad.

In het prachtige gebied tussen de rivieren de Linge en de Waal ligt de gemeente West Betuwe, met haar 26 kernen en een bedrijvig buitengebied. Typerend zijn hier natuurlijk de fruitboomgaarden. In deze ‘fruittuin van Nederland’ komen rust en bedrijvigheid samen. De omgevingsvisie geeft op inspirerende en uitnodigende wijze richting aan de leefomgeving en de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied en de 26 kernen van de gemeente.

Hoewel de West Betuwse omgevingsvisie gericht is op de komende jaren, heeft het ook veel aandacht voor de rijke ontstaansgeschiedenis en huidige kernwaarden. In de omgevingsvisie staan 3 kernambities centraal: inzet op toekomstbestendige en leefbare kernen, ontwikkeling tot dé fruitgemeente van Nederland en versterking van het beleefbare rivierlandschap waarin kleinschaligheid en de ‘dorpse sfeer’ de boventoon voeren. Deze ambities zijn vertaald naar ruimtelijke keuzes voor de kernen, werklocaties en het agrarisch gebied. Ook staat beschreven hoe de gemeente met participatie, instrumenten en monitoring uitvoering wil geven aan de visie.

Vanuit RUIMTEVOLK hebben wij de totstandkoming van deze omgevingsvisie inhoudelijk en procesmatig begeleid. Wij feliciteren de gemeente West Betuwe van harte met deze ambitieuze en toekomstgerichte omgevingsvisie!

Ga voor meer informatie naar deze pagina.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.