Projecten

Omgevingsvisie West Betuwe

De nieuwe gemeente West Betuwe heeft de ambitie een omgevingsvisie op te stellen die op inspirerende en uitnodigende wijze richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van de kernen en het buitengebied. RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt de gemeente en inwoners hierbij.

De gemeente West Betuwe ligt in een prachtig gebied met daarin de fraaie rivieren de Linge en de Waal, 26 kernen en een bedrijvig buitengebied. Typerend zijn natuurlijk ook de fruitboomgaarden.

In deze ‘fruittuin van Nederland’ komen rust en bedrijvigheid samen. Er heeft zich door de jaren heen een prachtig cultuurlandschap gevormd. Dit maakt de kernen stuk voor stuk aantrekkelijk om te wonen, werken en recreĂ«ren. Ze hebben elk hun eigen cultuurhistorische, maatschappelijke en economische karakteristieken.

Tegelijkertijd spelen er verschillende ontwikkelingen waar de gemeente West Betuwe nu en in de toekomst mee te maken krijgt. Deze stellen de gemeente voor een aantal uitdagingen. Vragen die in de gemeente leven zijn bijvoorbeeld: Hoe zorgen we onder andere dat de 26 kernen leefbaar en aantrekkelijk blijven? Hoe gaan we om met de transities in het buitengebied? Op welke manier geven we vorm aan de klimaat- en energieopgaven? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar?

Deze opgaven vragen om een strategie voor de fysieke leefomgeving en dagen de gemeente, inwoners, ondernemers en andere organisaties uit daarop een visie te ontwikkelen. RUIMTEVOLK begeleidt de gemeente West Betuwe in de ontwikkeling van de omgevingsvisie, om zo te komen tot een gedragen ruimtelijke visie en strategie met handelingsperspectieven.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoek / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.