Projecten

Omgevingsvisie West Betuwe

De nieuwe gemeente West Betuwe heeft een ambitieuze omgevingsvisie opgesteld die op inspirerende en uitnodigende wijze richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van de kernen en het buitengebied. RUIMTEVOLK adviseerde en begeleide de gemeente en inwoners hierbij.

De gemeente West Betuwe ligt in een prachtig gebied met daarin de fraaie rivieren de Linge en de Waal, 26 kernen en een bedrijvig buitengebied. Typerend zijn natuurlijk ook de fruitboomgaarden.

In deze ‘fruittuin van Nederland’ komen rust en bedrijvigheid samen. Er heeft zich door de jaren heen een prachtig cultuurlandschap gevormd. Dit maakt de kernen stuk voor stuk aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. Ze hebben elk hun eigen cultuurhistorische, maatschappelijke en economische karakteristieken.

De omgevingsvisie geeft op inspirerende en uitnodigende wijze richting aan de leefomgeving en de ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied en de 26 kernen van de gemeente. Ook is er veel aandacht voor de rijke ontstaansgeschiedenis en huidige kernwaarden.

In de omgevingsvisie staan 3 kernambities centraal: inzet op toekomstbestendige en leefbare kernen, ontwikkeling tot dé fruitgemeente van Nederland en versterking van het beleefbare rivierlandschap waarin kleinschaligheid en de ‘dorpse sfeer’ de boventoon voeren. Deze ambities zijn vertaald naar ruimtelijke keuzes voor de kernen, werklocaties en het agrarisch gebied. Ook staat beschreven hoe de gemeente met participatie, instrumenten en monitoring uitvoering wil geven aan de visie.

Vanuit RUIMTEVOLK hebben wij de totstandkoming van deze omgevingsvisie inhoudelijk en procesmatig begeleid.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.