Actueel

Werken met scenario's: de toekomst van binnensteden

In binnensteden ligt een uitdagende transformatieopgave. Een programmatisch en ruimtelijk transitieproces waarbij verschillende opgaven, partijen en belangen bij elkaar komen. Om partij te helpen vorm te geven aan de gewenste ontwikkeling van hun binnenstad zetten we regelmatig scenario’s in. Scenario’s zijn een behulpzaam instrument om het gesprek te voeren. Ze geven inzicht in de kansen en keuzes die voorliggen en de consequenties ervan.

Samen met partijen uit de Haagse binnenstad, Stichting Binnenstad en de gemeente Den Haag werken we samen aan het Binnenstadsplan 2030. Er komen veel opgaven op de Haagse binnenstad af en het is duidelijk dat keuzes nodig zijn om een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad te blijven. Waar wil de Haagse binnenstad richting 2030 op inzetten?

Om te verkennen welke toekomstrichting(en) wenselijk en passend zijn voor de Haagse binnenstad in 2030 hebben we drie scenario’s ontwikkeld die steeds een andere ‘stip op de horizon’ schetsen. Van een binnenstad die floreert als internationale hotspot tot een binnenstad die Hagenaars en Hagenezen een groene huiskamer biedt. Deze scenario’s zijn nadrukkelijk een instrument en hulpmiddel om het gesprek te voeren. Ze geven inzicht in de keuzes die voorliggen en de consequenties ervan.

Met deze scenario’s is het beter voorstelbaar hoe een toekomstige combinatie van wonen, werken, ondernemen en bezoeken in de binnenstad eruit kan zien. Het stelde partijen in staat om gezamenlijk de ingrediënten en bouwstenen te formuleren voor een integraal toekomstperspectief voor de Haagse binnenstad.

Meer lezen? https://www.ruimtevolk.nl/projecten/binnenstadsplan-den-haag/

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.