Actueel

Stadsakkoord Versnelling Woningbouw: van 1.000 naar 2.250 woningen per jaar in Almere

Almere staat voor een grote opgave om tot 2030 bijna 25.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, zodat (toekomstige) Almeerders meer kansen krijgen op een woning. Dit vraagt om een forse inspanning van en samenwerking tussen de gemeente en haar woonpartners.

Deze week bekrachtigden ze het Stadsakkoord Versnelling Woningbouw. Daarmee legden de gemeente, corporaties en tientallen marktpartijen hun gezamenlijke ambities en afspraken vast met betrekking tot het stroomlijnen van planprocessen, de bouw van voldoende betaalbare woningen, verbeteren van de participatie en investeringen in de bestaande stad. Bovendien richten de partijen een gezamenlijke versnellingstafel in, om knelpunten vroegtijdig te signaleren en op te kunnen lossen. 

Vanuit RUIMTEVOLK adviseerden en begeleidden Janneke Rutgers en Sjors de Vries de partijen. “Dit stadsakkoord is niet alleen een belangrijke stap op weg naar het inlopen van het woningtekort, maar is ook een uitgesproken commitment voor het realiseren van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen en het investeren in goede participatie en samenwerking in de bestaande wijken. Dat partijen de handen ineen slaan is goed nieuws voor de stad.”

Ga voor meer informatie over dit project naar: Stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.