Projecten

Stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere

Stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere

Stadsakkoord Versnelling Woningbouw Almere

De gemeente Almere staat voor een grote opgave om jaarlijks ruim 2.400 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, zodat (toekomstige) Almeerders meer kansen krijgen op een woning. Dit vraagt om een forse inspanning van en samenwerking tussen de gemeente en haar woonpartners. In het Stadsakkoord Versnelling Woningbouw legden ze gezamenlijke ambities en afspraken vast.

De druk op de woningmarkt in Almere is – net als in de rest van Nederland – de laatste jaren stevig toegenomen. De huizenprijzen zijn sterk gestegen en de doorstroming op de koop- en huurmarkt stokt. Het gevolg is dat steeds meer (jonge) huishoudens moeite hebben om een passende woning te vinden.

Almere staat voor een grote opgave om de komende jaren voldoende woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, zodat (toekomstige) Almeerders meer kansen krijgen op een woning. Daarvoor moet het tempo fors omhoog en projecten worden versneld. Hiervoor is een forse gezamenlijke inspanning nodig van de gemeente en haar belangrijkste woonpartners – de woningcorporaties, marktpartijen en financiers.

Bekrachtiging van het akkoord op 15 juni 2021

In het Stadsakkoord Versnelling Woningbouw hebben de gemeente Almere met de ontwikkelende en bouwende partijen onder andere afspraken gemaakt om in tien jaar 24.500 woningen te bouwen, planprocessen beter te stroomlijnen, participatie beter te organiseren en samen te investeringen in betaalbare woningen en kwaliteitsslag in de bestaande stad. Bovendien richten ze een gezamenlijke versnellingstafel in, om knelpunten sneller te signaleren en op te kunnen lossen. Een gezamenlijke denktank gaat zich inzetten voor het stimuleren van innovatie en adviezen bij beleid en planontwikkeling.

RUIMTEVOLK adviseerde en begeleidde de partijen bij het ontwikkelen van het akkoord.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoek / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Directie

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.