Actueel

Regionale woonagenda's Overijssel in vakblad Blauwe Kamer

Vakblad Blauwe Kamer besteedt deze maand aandacht aan de woningbouwopgave. Dit dossier is een statement van de voltallige Blauwe Kamerredactie tegen de eenzijdige en welhaast simplistische blik op de woningmarkt. Daarbij ruim aandacht voor de Overijsselse Woonagenda’s, als voorbeeld voor een regionale en kwalitatieve benadering.

Samen met de provincie en Overijsselse gemeenten en het bureau Companen hebben we de afgelopen tijd vorm gegeven aan twee regionale woonagenda’s: voor de regio Zwolle/Deventer en Twente. Centraal in deze agenda’s staat de balans en samenhang tussen snelheid en kwaliteit, lokale en bovenlokale woningbehoefte, en de koppeling van woningbouwopgave aan andere opgaven in de kernen en het buitengebied.

Drie ruimtelijke woonstrategieĆ«n geven daarbij richting aan een gemeenschappelijke visie en afwegingskader. Daarnaast wordt in regionaal verband zowel op productie, transformatie als op het vergroten van de toegankelijkheid van de woningmarkt geĆÆnvesteerd in kennis en samenwerking.

Ga voor meer informatie naar de website van de Blauwe Kamer of naar de projectpagina.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.