Projecten

Woonagenda's Overijssel

De provincie Overijssel werkt samen met de gemeenten en woonpartners aan nieuwe meerjarige afspraken in het kader van de te ontwikkelen regionale woonagenda’s 2021-2024. RUIMTEVOLK adviseert de partijen hierbij en is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding.

De uitdagingen op de Overijsselse woningmarkt zijn groot. Zo verandert de woningbehoefte onder invloed van demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en is de druk op de markt met name in stedelijke gebieden, maar ook in veel kleine kernen, groot. Tegelijkertijd ligt er een grote opgave in de bestaande woningvoorraad, zoals verduurzaming en leefbaarheids- en zorgvraagstukken. Naast deze opgaven liggen er ook kansen.

Samen met de provincie, gemeenten en woonpartners brengen we opgaven en kansen in kaart net als de relaties van de woonopgaven met verstedelijking, plattelandsvraagstukken en de transitie van het buitengebied. Doel is begin 2021 te komen tot integrale strategieën en interventies die handelingsperspectieven creëren voor alle partijen op de woningmarkt.

In dit project werken we samen met bureau Companen.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Sjors de Vries

Directeur / adviseur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.