Projecten

Woonagenda's Overijssel

De provincie Overijssel werkt samen met de gemeenten en woonpartners aan een toekomstbestendige woningmarkt. RUIMTEVOLK adviseert de partijen hierbij en is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding

De uitdagingen op de Overijsselse woningmarkt zijn groot. Zo verandert de woningbehoefte onder invloed van demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en is de druk op de markt met name in stedelijke gebieden, maar ook in veel kleine kernen, groot. Tegelijkertijd ligt er een grote opgave in de bestaande woningvoorraad, zoals verduurzaming en leefbaarheids- en zorgvraagstukken. Naast deze opgaven liggen er ook kansen.

Samen met de provincie, gemeenten en woonpartners brachten we opgaven en kansen in kaart net als de relaties van de woonopgaven met verstedelijking, plattelandsvraagstukken en de transitie van het buitengebied. Zo zijn we gekomen tot twee regionale woonagenda’s: een voor Twente en een voor West-Overijssel. In deze woonagenda’s spreken de partijen af te werken aan versnelling, woningproductie, verduurzaming en betaalbaarheid van de woningmarkt. We adviseerden hen bij het opstellen van integrale strategieĆ«n en interventies die handelingsperspectieven creĆ«ren voor alle partijen op de woningmarkt. Op dit moment begeleiden we de gemeenten en provincie bij het uitvoeren van de afspraken uit de woonagenda’s. In dit project werken we samen met bureau Companen.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.