Actueel

Omgevingsvisie Wijdemeren vastgesteld

Omgevingsvisie Wijdemeren vastgesteld

Middenin de dynamiek van een sterk verstedelijkte regio ligt de gemeente Wijdemeren: een waardevolle groene en waterrijke parel in de metropoolregio. Een unieke omgeving waar vijf landschapstypen bij elkaar komen en de plassen, kanalen, rivieren en karakteristieke kernen en ontginningslinten samen prachtige decors smeden. Soms lijkt het alsof de tijd er stil staat, maar schijn bedriegt. De kernen en het buitengebied staan aan de vooravond van verschillende transities met grote ruimtelijke impact. Ontwikkelingen die vragen om een visie en toekomstbestendig omgevingsbeleid. Samen met de samenleving en maatschappelijke partners heeft de gemeente daar de afgelopen anderhalf jaar de schouders onder gezet. Vorige week donderdag stelde de gemeenteraad van Wijdemeren haar eerste omgevingsvisie vast.

De start van het traject vormde een aantal dorpenavonden, waarin inwoners werd gevraagd naar hun behoeften, knelpunten maar ook naar hun dromen voor de fysieke leefomgeving. De opbrengst van deze avonden vormde de basis van het ontwikkeltraject, dat door de Corona pandemie daarna grotendeels digitaal heeft plaatsgevonden door middel van digitale ateliers en een interactieve website ‘Wijdemeren verrijkt‘. Via de ateliers en website zijn vele tientallen concrete idee├źn aangeleverd die een plek hebben gekregen in de omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie staan 3 kernopgaven: het vormgeven aan een vitale en gezonde leefomgeving, bieden van ruimte aan ondernemerschap en bereikbaarheid en behoud en versterking van het waardevolle landschap. De kernopgaven zijn vertaald in 10 ruimtelijke keuzes die vervolgens zijn uitgewerkt in integrale gebiedsopgaven, die de komende jaren verder uitgewerkt gaan worden met inwoners, ondernemers en stakeholders in de aangewezen gebieden.

RUIMTEVOLK adviseerde en begeleidde de gemeente en partijen bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie.

Meer informatie over de omgevingsvisie Wijdemeren

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.