Actueel

Succesvolle transitie binnenstad begint bij een integrale gebiedsvisie

Zonder ingrijpen dreigt de leegstand in binnensteden fors toe te nemen en de vitaliteit weg te sijpelen, met name in de kleine en middelgrote steden. De Coronapandemie legt onverbiddelijk bloot wat we al lang wisten: monofunctionele winkelgebieden zijn niet langer dragers van levendige en florerende stadsharten. Dit raakt niet alleen ondernemers, vastgoedeigenaren en winkeliers, maar ook inwoners en de aantrekkelijkheid van een stad en gemeente. Want een bruisend en vitaal stadshart, waar je elkaar ontmoet, waar je kunt wonen en werken (en ook winkelen), en waar je trots op bent, is randvoorwaardelijk voor een toekomstbestendige stad.

Oss heeft heeft de afgelopen jaren succesvol geanticipeerd op deze ontwikkeling en werkt al jaren aan het compacter en levendig maken van haar binnenstad. Afgelopen maanden werkten we met de gemeente en vastgoedeigenaren aan een volgende stap in de Osse strategie: Stadshart Oss 2025. We hebben gemeenten en vastgoedeigenaren begeleid bij het ontwikkelen van een ruimtelijke strategie en handelingsperspectieven voor alle partijen. De eerste resultaten van deze gezamenlijke krachtsinspanning worden zichtbaar. Oss bewijst daarmee dat een gebiedsgerichte aanpak perspectieven biedt voor de binnenstad van morgen.

Lees meer over de gebiedsvisie voor de Osse binnenstad.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.