Projecten

Zachte Atlas Vinkhuizen

De Groningse jaren 60-wijk Vinkhuizen gaat de komende jaren op de schop. Om een goede en actuele analyse te krijgen van wat er leeft en speelt onder de inwoners en een zo precies mogelijk beeld te creëren van de fysieke en sociale opgaven, ontwikkelt RUIMTEVOLK in opdracht van de gemeente Groningen een Zachte Atlas.

Naast de aanleg van een warmtenet en renovatie door verschillende woningbouwcorporaties wordt er in de wijk de komende periode gewerkt aan het oplossen van wateroverlast en het groener en klimaatbestendiger maken van plekken. Bovendien is er sprake van toenemende overlast en problemen achter de voordeur. De gemeente wil al deze projecten in samenhang aanpakken onder de noemer ‘wijkverbetering Vinkhuizen’. Een aanpak langs drie sporen: waardevol contact met de bewoners, sterke buurten, en een perspectief op de toekomst.

In de Zachte Atlas brengen we zowel op basis van een GIS- en data-analyse als door het optekenen van observaties van inwoners, gebruikers en bezoekers in beeld wat de belangrijkste ruimtelijke en sociale opgaven zijn. Aan de hand van gesprekken met inwoners, professionals en vrijwilligers halen we op waar mensen in Vinkhuizen trots op zijn, wat betekenisvolle plekken zijn, hoe inwoners de wijk gebruiken en waar zij prioriteit aan zouden willen geven in de wijkvernieuwing.

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.