Projecten

Woonvisie Veendam

De gemeente Veendam wil in deze dynamische tijden scherp aan de wind blijven zeilen met hun woonbeleid en woningbouwprogrammering. En daarbij verbinding leggen met andere opgaven op gebied van zorg, leefbaarheid, economie en mobiliteit. RUIMTEVOLK is gevraagd de gemeente, corporaties, inwoners en marktpartijen te begeleiden bij de herijking van de woonvisie.

Met een volop groene en waterrijke omgeving, het unieke veenkoloniale landschap en zowel rust als levendigheid is Veendam een aangename gemeente om te wonen. Tegelijkertijd staan de woningmarkt en de volkshuisvesting in de gemeente Veendam, net als in andere gemeenten, de komende jaren voor een aantal uitdagende opgaven: Zijn er in de toekomst voldoende woningen die passen bij de woningvraag van verschillende doelgroepen? Hoe blijven onze woningen en de woonlasten de komende jaren betaalbaar? En hoe zorgen we voor duurzame en toekomstbestendige woningen?

Deze en andere prangende opgaven die op de gemeente afkomen – ook met betrekking tot zorg, leefbaarheid, economie en mobiliteit – vragen om een integrale strategie en aanpak. Een aanpak die ertoe leidt dat het ook in de toekomst prettig is om te wonen in de groene parkstad van het Noorden, met haar kenmerkende lintdorpen en het open buitengebied.

Om die reden gaat de gemeente Veendam in 2023 aan de slag met het actualiseren van haar woonbeleid. Om de opgaven op een juiste manier aan te pakken wenst de gemeente Veendam daarbij samen te werken met inwoners en andere partijen binnen de woningmarkt en volkshuisvesting. RUIMTEVOLK begeleidt de komende maanden het proces naar de nieuwe woonvisie en ondersteunt de partijen om hun ambities te vertalen naar scherpe plannen en afspraken.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Judith Hinfelaar

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 58 86 96

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.