Projecten

Woonvisie Ermelo 2020

RUIMTEVOLK adviseert de gemeente Ermelo bij de ontwikkeling van toekomstbestendig woonbeleid.

Ermelo ligt aantrekkelijk op de overgang van Veluwe naar Gelderse Vallei en Randmeren. Dankzij deze landschappelijke diversiteit, maar ook door goede snelweg- en spoorverbindingen is Ermelo als Gelderse woongemeente in trek. De aantrekkingskracht zorgt tegelijkertijd voor een gespannen woningmarkt. Met een nieuwe, uitvoeringsgerichte woonvisie wil Ermelo adequaat kunnen opereren op de huidige gespannen woningmarkt, maar ook kunnen kunnen anticiperen en bijsturen op (onvoorziene) ontwikkelingen op de langere termijn.

RUIMTEVOLK ondersteunt de gemeente Ermelo zowel inhoudelijk als procesmatig bij het maken van de nieuwe ‘Woonvisie Ermelo 2020’. In nauwe samenwerking met gemeente, woonpartners en inwoners zorgen we ervoor dat Ermelo ook de komende jaren een prettige woongemeente blijft voor iedereen.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Sjors de Vries

Directeur / adviseur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.