Projecten

Woonvisie en woonakkoord Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn werkt samen met haar partners aan een toekomstbestendige woningmarkt waarin inwoners voldoende perspectief hebben op het vinden van een passende woning. RUIMTEVOLK adviseert de gemeente Alphen aan den Rijn hierbij en is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en het gezamenlijk opstellen van een Woonakkoord.

Alphen aan den Rijn staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen op de woningmarkt. Zoals een toenemende druk op het aantal beschikbare woningen – mede door een sterk aantrekkende (boven)regionale vraag -, het bereikbaar en betaalbaar houden van de woningvoorraad en het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Om ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad te blijven werkt de gemeente samen met haar woonpartners aan een nieuwe Woonvisie.

Foto: RUIMTEVOLK

Tegelijkertijd verkennen de marktpartijen, woningcorporaties en de gemeente vanuit het Marktplatform Alphen aan den Rijn, hoe ze een gezamenlijk inspanning kunnen leveren om de woningbouwopgave van de komende jaren sneller en kwalitatief hoogwaardig te realiseren. Wij begeleiden de partijen bij het opstellen van het eerste Alphens Woonakkoord, met gezamenlijke ambities, doelen en uitvoeringskader voor de komende jaren.

In dit project werken we samen met bureau Companen.

Foto boven: gemeente Alphen aan den Rijn

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.