Projecten

Woonvisie De Wolden

Gemeente De Wolden is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Ook voor mensen van buiten de gemeente, die graag landelijk en ruim wil wonen. Om deze fijne woongemeente voor iedereen te blijven stelt de gemeente een nieuwe woonvisie op. De komende maanden adviseren en begeleiden wij de gemeente hierbij.

Met grotere dorpen als Zuidwolde en Ruinen, kleinere dorpen als Eursinge en Ansen en over het algemeen ruime woningen in het buitengebied is De Wolden voor een keur aan mensen een aantrekkelijke plek om thuis te noemen. Naast dat jong en oud er graag wil blijven wonen is de gemeente ook in trek van huishoudens van ‘van buiten’.

Tegelijkertijd is het een dynamische tijd op het gebied van wonen. De huizenprijzen stijgen, starters en jonge huishoudens vinden moeilijk een woning, het aantal woningzoekenden met een zorgvraag neemt toe, de woningbouwproductie moet worden versneld worden en de bestaande woningvoorraad verduurzaamd. Daar komt nog bij dat de rijksoverheid flinke opgaven bij de gemeenten en corporaties heeft neergelegd als het gaat om (versnelling van) de woningbouw, betaalbaarheid, verduurzaming en wonen en zorg. De gemeente voelt zich uitgedaagd daarop nieuwe antwoorden te formuleren.

Gemeente De Wolden wil daarvoor het woonbeleid actualiseren. RUIMTEVOLK begeleidt het proces naar de geactualiseerde Woonvisie en adviseert inhoudelijk bij de vertaling van ambities en analyse naar concreet woonbeleid.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Romy Janssen

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.