Projecten

Woontafel Amersfoort

De druk op de Amersfoortse woningmarkt is groot en houdt naar verwachting de komende jaren onverminderd aan. De stad is in trek en dat is te merken. In dat licht heeft de gemeente Amersfoort vorig jaar onder andere het Deltaplan Wonen gelanceerd. De kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het wonen zijn belangrijk voor de gemeente en haar partners, naast versnelling van de woningbouw streven zij er dan ook naar om de woningbouw in te zetten voor een toekomstbestendige en inclusieve stad.

De druk op de woningmarkt en de ambities en doelen uit het Deltaplan vragen om een gezamenlijke inzet en samenwerking tussen de verschillende partijen op de Amersfoortse woningmarkt, zoals de woningcorporaties, beleggers, makelaars en ontwikkelaars. De gemeente gaat daarom in gesprek met deze partijen in een zogenoemde ‘Woontafel’ en heeft RUIMTEVOLK gevraagd om deze inhoudelijk voor te bereiden, te begeleiden en daarmee de verschillende partijen te inspireren. In de Woontafel bespreken we de opgaven die spelen op de Amersfoortse woningmarkt en houden we de huidige samenwerkingen, inzet en aanpak tegen het licht. Dit biedt kansen om de samenwerking op de woningmarkt te bevorderen en te bestendigen. 

Foto: Arjan Harbers

Meer informatie

Sjors de Vries

Directeur / ruimtelijk strateeg

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Anna Herngreen

Adviseur / socioloog

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.